Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Over dit project

Armoedebestrijding is een topprioriteit van de Vlaamse Regering. Het Vlaamse Actieplan Armoedebestrijding 2010 – 2014 (VAPA) geeft aan welke concrete beleidsmaatregelen de Vlaamse overheid in deze legislatuur wil nemen in de strijd tegen armoede. Het zijn ambitieuze acties die alleen resultaat kunnen opleveren als de informatie over de dienstverlening en de beleidsmaatregelen toegankelijk en begrijpelijk is voor de burger.

En daar wringt vaak het schoentje. Uit getuigenissen binnen het luisternetwerk van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat er een enorme nood is om nieuwe en bestaande beleidsmaatregelen beter te communiceren naar sociaal zwakke groepen. Met het project Aangepaste communicatie naar sociaal zwakke groepen onderzocht de Koning Boudewijnstichting  hoe de Vlaamse overheid haar communicatie structureel beter kan afstemmen op sociaal zwakke groepen.  Ze ging hiervoor een partnerschap aan met de afdeling Communicatie (DAR) van de Vlaamse overheid, het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en het expertisecentrum Memori (Lessius Mechelen).

In het project gingen deze partners na:

  • hoe de Vlaamse overheid haar beleidsbeslissingsproces best inricht zodat ze vroeg in de beleidsvoorbereiding kan detecteren of aangepaste communicatie naar sociaal zwakke groepen wenselijk is
  • hoe de Vlaamse overheid sociaal zwakke groepen kan betrekken wanneer ze communicatieacties over nieuwe beleidsmaatregelen uitwerkt
  • hoe de Vlaamse overheid haar aandachts- en communicatieambtenaren kan ondersteunen wanneer zij aangepaste communicatieacties naar sociaal zwakke groepen uitwerken.

Deze website is het resultaat van dit project. De site is bedoeld voor communicatieambtenaren en aandachtsambtenaren van de Vlaamse overheid en voor alle besturen en organisaties die hun communicatie beter wil afstemmen op mensen in armoede.

 Stuurgroep

 Pilootprojecten

  • Rudy De Cock, team Diversiteit en Kinderrechten, aandachtsambtenaar Kind en Gezin,
  • Koen Devroey, teamverantwoordelijke team Samenleving, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Mieke Santermans, stafmedewerker communicatie met kansengroepen, Agentschap voor Onderwijscommunicatie

Begeleidingscommissie

 

Dit draaiboek werd online gezet op 16 februari 2012.