Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Een communicatiestrategie uitwerken

In de derde stap van het communicatieplanningsproces teken je de communicatiestrategie uit. Je zegt wie je wil bereiken met welke boodschap, op welk moment en welke plaats en met welk communicatiemiddel.

Voor de keuzes die je aldus moet maken baseer je je in de analysefase en de brainstormsessie verzamelde. Je kiest:

  1. de  prioritaire segmenten waarop je je richt met je communicatieactie
  2. het gewenste gedrag dat je bij deze segmenten nastreeft en je positioneert dat gedrag tegenover concurrerende gedragingen
  3. de partners waarmee je in zee gaat voor deze communicatieactie. 

Deze keuzes breng je samen in een gebalanceerde marketingmix.

Heb je de communicatiestrategie en de marketingmix uitgetekend, dan kan je beide pretesten bij de doelgroep en, waar nodig, bijsturen.

Je kan meteen ook een evaluatiestrategie ontwerpen. Je wilt toch weten of de communicatieactie succesvol geweest is of niet.

Taalstimulering en meertaligheid - aanzet voor communicatiestrategie d.d. december 2011 (wordt nog verder uitgewerkt in het voorjaar 2012)
Weinrich, N.K. (1999) Hands-on social marketing. A Step-by-Step Guide. Thousand Oaks: Sage Publications, p. 67 - 78.
Goubin, E. en Mestiaen, B. (2002) Overheidscommunicatie voor kansarme groepen. Mechelen: KHM – Memori, 154 p.