Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Samenwerking met aandachtsambtenaar

Elk relevant beleidsdomein van de Vlaamse overheid heeft een of meer aandachtsambtenaren inzake armoedebestrijding. Het is hun taak om het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding voor te bereiden en de voortgang ervan te bewaken. De Vlaamse aandachtsambtenaren armoedebestrijding nemen deel aan het horizontaal permanent armoedeoverleg. Ze nemen best ook deel aan het verticaal permanent armoedeoverleg, maar dat is niet verplicht.

Het geheel van taken die een aandachtsambtenaar kan uitvoeren staat in zijn functieprofiel. Maar de mate waarin hij zijn functie invult hangt af van de accenten die zijn bevoegde minister legt in het kader van armoedebestrijding en van de andere taken die hij opneemt in zijn eigen entiteit. Daardoor kan de positie die aandachtsambtenaren in de Vlaamse overheid innemen erg verschillend zijn. Soms is een aandachtsambtenaar een beleidsmedewerker die inhoudelijk (onder andere) rond armoede werkt. Soms is het een medewerker die een eerder coördinerende rol heeft binnen een entiteit, soms is het een leidinggevende.

De positie die een aandachtsambtenaar inneemt in zijn entiteit beïnvloedt uiteraard de samenwerkingsmogelijkheden met de communicatieambtenaar.

 

Functieprofiel van een aandachtsamtenaar armoedebestrijding in de Vlaamse overheid