Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Gewenste toekomst

De brainstormsessie start met een visualisatieoefening waarbij de deelnemers een gewenste toekomst voor de beleidsmaatregel visualiseren.

Elke deelnemer schetst een beeld van hoe de wereld er na één, twee of vijf jaar uitziet in de veronderstelling dat de communicatieactie over de beleidsmaatregel succesvol verlopen is. Die verschillende toekomstperspectieven voeg je samen tot één toekomstperspectief waarin je aangeeft welke kennis de beoogde doelgroep na de geslaagde communicatieactie verworven heeft, hoe hun houding veranderd is, welk ander gedrag ze vertonen. Ook de mogelijke kennisverwerving, attitude- of gedragsverandering bij de eigen collega’s, bij andere overheidsmedewerkers en eventueel zelfs bij intermediaire personen of organisaties komen in beeld. Zelfs noodzakelijke randvoorwaarden om de toekomst te kunnen realiseren, kunnen aan bod komen bij een visualisatieoefening.

Instructie en richtvragen

"Beeld je in dat je één jaar verder in de tijd bent en dat de communicatieactie over ... een groot succes geweest is. Hoe zou de wereld er dan uitzien?"

Uitdiepende vragen:

 • Welke impact heeft de beleidsmaatregel of campagne gehad op het dagelijkse leven van de doelgroep?
 • Wat is er veranderd in het leven van de doelgroep?
 • Wat weten ze meer?
 • In welke richting is hun houding veranderd tegenover de beleidsmaatregel?
 • Wat doet de doelgroep anders?
 • Waaraan merk jij of merken anderen dat er iets veranderd is?
 • Wat was er voor de communicatieactie nog niet en is er nu wel? Hoe heb je daarvoor gezorgd?
 • Wat heb jij gedaan om de verandering te bewerkstelligen?
 • Wat heb je juist niet gedaan om de beoogde verandering te bewerkstelligen? Wat deed of doe je in de plaats?

De antwoorden op deze vragen geven je een indicatie van waaraan je aandacht moet besteden om een succesvolle communicatieactie uit te werken.

  Tips om te visualiseren

 • Visualiseer altijd in de tegenwoordige tijd. Beschrijf de positieve resultaten die je in de toekomst verwacht in de tegenwoordige tijd, alsof ze dus al gerealiseerd zijn. Dat geeft een krachtig signaal over de richting die je uit wil.
 • Visualiseer met details. Geef gedetailleerd aan wat de doelgroep wel of niet doet, waar ze iets doet, hoe vaak,… Dus niet: "de doelgroep eet gezond", maar wel: "de doelgroep eet elke dag twee porties groenten en een portie fruit".
 • Visualiseer in positieve termen. Dus niet: "de doelgroep snoept niet meer", maar wel: "de doelgroep eet elke dag een stuk fruit".

 

Taalstimulering en meertaligheid - resultaten van de brainstorm rond het gewenste toekomstbeeld
Rechtenverkenner - resultaten van de brainstorm rond het gewenste toekomstbeeld