Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Het traject van beleidsvoornemen tot communicatieactie

Om succesvolle communicatieacties op maat van mensen in armoede te maken, werk je als communicatieambtenaar samen met de aandachtsambtenaar van je entiteit, start je tijdig en werk je planmatig volgens de onderstaande procesflow.

Schema procesflow communiceren met armen, volg de link om dit in een toegankelijke tabel te zien

Samenwerking tussen de communicatieambtenaar en de  aandachtsambtenaar van een entiteit is onontbeerlijk. De expertises van beide functies zijn immers zeer complementair waar het gaat om overheidscommunicatie met mensen in armoede. Als communicatieambtenaar kan je de aandachtsambtenaar helpen om met een communicatiebril de geplande beleidsdossiers te beoordelen op specifieke communicatienoden van deze doelgroep. De aandachtsambtenaar kan zijn kennis van de leefsituatie van mensen in armoede inbrengen wanneer je het communicatieplanningsproces doorloopt.

Tijdig starten betekent dat je weet waaraan je tijdig moet beginnen en met wie. En dus dat je aan het begin van de legislatuur beleidsmaatregelen oplijst waarover communicatie naar sociaal zwakke groepen wenselijk is. Komt een van deze beleidsmaatregelen in de loop van de legislatuur op de politieke agenda, dan doorloop je planmatig het communicatieplanningsproces volgens de vijf stappen op deze site.

Het schema hierboven vat het traject van beleidsvoornemen tot communicatieactie samen. Je vindt er ook de vijf momenten terug waarop consultatie van mensen in armoede nuttig en noodzakelijk is. Het is belangrijk om van meet af aan in te plannen dat je nog tijd moet voorzien voor een aantal toetsingsmomenten. En om dan tijdig in contact te treden met partnerorganisaties, zodat zij hun bijdrage ook kunnen inplannen.

De meerwaarde van het communicatietraject dat we hier voorstellen op de site, hebben we getoetst in drie pilootprojecten. De resultaten van deze pilootprojecten vind je als illustraties doorheen de site.

Schema dat het traject beschrijft van beleidsvoornemen tot communicatie. Deze procesflow geldt specifiek voor de Vlaamse overheid maar kan in grote lijnen ook elders worden toegepast.