Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Privacybeleid voor wie ons contactformulier gebruikt

Hieronder volgt een officieuze vertaling van een Engelstalige tekst over het privacybeleid dat geldt voor wie ons contactformulier gebruikt. Dat contactformulier maakt immers gebruik van een service van de firma Mollom om spam te voorkomen.

Samengevat komt het er op neer dat uw e-mailadres wordt getoetst tegenover een bestand met e-mailadressen om te zien of uw boodschap geen verhoogd risico op spam inhoudt. Als gevolg daarvan worden uw e-mail- en uw IP-adres en de andere gegevens die u intikt in het contactformulier ook bijgehouden in die applicatie, maar niet langer dan twee maanden. Uw gegevens worden echter niet doorgegeven aan derden.

De originele Engelstalige tekst van de bvba Mollom kunt u hier lezen. Let wel: de tekst hieronder is slechts een vertaling voor wie niet goed Engels begrijpt; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Enkel de Engelstalige tekst is de officiële versie.

In deze toelichting over het privacybeleid wordt uitgelegd hoe Mollom ("wij") met uw persoonlijke gegevens omgaat. Lees de onderstaande tekst zorgvuldig: hij bevat specifieke informatie over uw rechten en hoe u ze kunt laten gelden.

Onze webservice – Wij onderhouden een webservice die peilt naar de kwaliteit van de boodschappen die op een website worden gepost, en die meer bepaald tracht na te gaan of deze boodschappen kunnen worden beschouwd als ongevraagde boodschappen (ook "spam" genoemd). Websites waarop bezoekers een bijdrage of commentaar kunnen achterlaten (zoals blogs, discussiefora, wiki's, etc.) worden vandaag overspoeld met ongepaste commerciële boodschappen die alle bezoekers afleiden, en soms zijn ze zelfs uiterst illegaal. Deze commerciële boodschappen worden vaak automatisch geüpload. Onze dienst screent boodschappen voordat ze op de website worden gepost.

Hoe het werkt – Wanneer u een boodschap post op een website die van onze dienst gebruik maakt (hierna "de website" genoemd), zullen uw boodschap en bepaalde gegevens omtrent uw identiteit (zoals uw IP-adres, naam of nickname, e-mailadres en OpenID) door de server van de website eerst naar onze server worden gestuurd. Onze server zal uw boodschap en uw identiteitsgegevens dan vergelijken met alle elementen in ons gegevensbestand, en zal er bepaalde complexe statistische berekeningen op uitvoeren om de kwaliteit van uw boodschap te beoordelen (bijv. spam, misbruik, etc.).

Als de inhoud van uw boodschap volgens onze server kwalitatief onvoldoende is of spam of misbruik bevat, zal de server dit doorgeven aan de website. De server van de website kan dan beslissen om uw boodschap te weigeren, of zal bijkomend proberen te achterhalen of u eigenlijk een persoon bent, dan wel een machine die probeert zoveel mogelijk commerciële boodschappen te versturen. Let wel dat onze server mogelijk soms fouten maakt bij het beoordelen van de eigenlijke kwaliteit van de inhoud van uw boodschap, of er verkeerdelijk van uitgaat dat het om spam of misbruik gaat.

Wat wij over u bijhouden – Wij slaan alle informatie op die ons door de website wordt verstrekt. Dit omvat meer bepaald de volgende persoonlijke gegevens over u (in de mate waarin ze ons door de website worden verstrekt): de inhoud van uw boodschap, uw naam of nickname, IP-adres, user ID, OpenID, e-mailadres, URL van onze website, en de datum en het tijdstip waarop u een boodschap post.

Hoe lang wij deze gegevens bijhouden – Uw gegevens worden voor ten hoogste twee maanden in onze gegevensbestanden opgeslagen. Na deze periode van twee maanden kunnen wij uw gegevens anoniem opslaan gedurende een periode van twee jaar.

Hoe wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens – Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de kwaliteit van onze boodschap te beoordelen, en om na te gaan of uw boodschap spam bevat, door uw gegevens te vergelijken met alle andere gegevens van alle andere gebruikers in onze gegevensbestanden. Nadien gebruiken wij uw persoonlijke gegevens ook om gelijkaardige beoordelingen te doen voor alle andere websites die van onze dienst gebruik maken; hoe meer informatie we immers opslaan in ons gegevensbestand, hoe beter wij kunnen beoordelen of een boodschap echt is.

Hoewel wij soms statistische informatie verstrekken aan derden (trends, cijfers, etc.), die wordt gegenereerd door onze gegevensbestanden, kan u er zeker van zijn dat u niet geïdentificeerd kan worden op basis van deze statistische informatie.

Gelieve te noteren dat wij net zoals u spam haten - in feite heeft onze dienst het verwijderen van spam specifiek als doel. Wij zullen bijgevolg nooit uw e-mailadres aan derden doorgeven, en wij sturen zelf nooit spam naar u. In de meeste gevallen zullen wij zelfs uw e-mailadres niet kennen.

Gelieve ook te noteren dat wij toegang tot uw persoonlijke gegevens kunnen voorzien ingeval van illegaal gebruik of misbruik, of als wij opdracht krijgen van een bevoegde wettelijke instantie.

Hoe wij u beschermen – Wij zijn gebonden door de strikte regels van de Belgische en Europese wetgeving betreffende gegevensbescherming, waardoor wij geen onwettig gebruik van uw persoonsgegevens kunnen maken. Gelieve er nota van te nemen dat de operator van de website gebonden kan zijn door andere regels, naargelang van zijn jurisdictie.

Uw rechten – U heeft het recht inzage te krijgen in al uw persoonlijke gegevens die wij bijhouden op onze servers, en ze te corrigeren en/of te verwijderen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Om uw rechten te laten gelden, gelieve ons te contacteren.

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens op verzoek van, en met betrekking tot de website waaraan u uw medewerking probeert te verlenen.
  • Wij screenen uw boodschap en identiteit (naam, nickname, IP-adres, user ID, OpenID, e-mailadres en URL van uw website) door vergelijkingen te maken met andere elementen in ons gegevensbestand, om de kwaliteit van de inhoud van uw boodschap te bepalen en om na te gaan of uw boodschap spam is.
  • Uw boodschap kan door onze dienst worden geweigerd, en kan vervolgens ook worden geweigerd door de website waaraan u uw medewerking wenst te verlenen.
  • Wij slaan de inhoud van uw boodschappen en andere informatie met betrekking tot uw identiteit gedurende een periode van twee maanden op. Nadien slaan wij dezelfde informatie op anonieme wijze op gedurende een periode van twee jaar, om onze dienst aan andere websites te leveren.
  • Wij zijn gebonden door de strikte regels inzake de Belgische en Europese gegevensbescherming. Wij nemen alle gepaste maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en beschadiging.
  • Net als u haten ook wij spam. Wij zullen uw e-mailadres nooit doorgeven aan derden, noch zullen we zelf spam versturen.
  • Soms verspreiden wij anonieme (statistische) informatie naar derden.
  • Gelieve ook te noteren dat wij toegang tot uw persoonlijke gegevens kunnen voorzien ingeval van illegaal gebruik, of als wij opdrachten krijgen van wettelijke instanties.
  • U kan kosteloos inzage krijgen in alle persoonlijke gegevens die wij opslaan en ze verbeteren en/of verwijderen - gelieve ons hiervoor te contacteren.