Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Selectie van communicatiegevoelige beleidsdossiers

Bij de start van een legislatuur screen je in tandem met de  aandachtsambtenaar relevante beleidsdocumenten op geplande maatregelen die een impact hebben op mensen in armoede. Samen nemen jullie onder meer de regeringsverklaring door, de beleidsnota's en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, en lijsten alle mogelijke maatregelen op. Voor elk van de geïnventariseerde maatregelen schat je de nood in aan specifieke communicatieacties naar mensen in armoede. 

Op die manier krijgen jullie én ook de bevoegde minister een overzicht van noodzakelijke of wenselijke communicatieacties naar deze doelgroep. De minster kan op basis van dat overzicht en liefst in samenspraak met het verticaal permanent armoedeoverleg, prioriteiten aanbrengen in de lijst. Deze inventaris kan je als communicatieambtenaar gebruiken wanneer je een meerjarenplanning communicatie opmaakt.

Schema selectie van communicatiegevoelige dossiers, volg de link om dit in een toegankelijke tabel te zien

Nadien screen je samen met de aandachtsambtenaar jaarlijks de beleidsbrieven van je beleidsdomein, zodat je de overzichtlijst kan aanvullen. Of nog beter: zorg ervoor dat je al bij de voorbereiding van de nieuwe beleidsbrief betrokken bent en geef zelf input op vlak van communicatie.

De overzichtlijst van communicatiegevoelige beleidsthema's kan je vervolledigen door ook het bestaande beleid en eventueel relevante documenten van armoedewerkingen of andere sociale organisaties op te nemen in de screening. Onderstaand schema biedt je een overzicht van de vier peilers die je kan screenen op communicatiegevoelige beleidsmaatregelen.