Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Pretesten

De tijd en energie die je investeert in het pretesten van de communicatiestrategie en het uitgewerkte communicatiemateriaal verdien je later dubbel en dik terug. Omdat je communicatieactie beter afgestemd is op de doelgroep, zal ze effectiever en dus kosten-efficiënter zijn.

Pretest je de communicatiestrategie, dan ga je na of de doelgroep warm wordt van de boodschap die je wil brengen, de wijze waarop je en de kanalen waarlangs je die wil brengen. Je checkt meteen ook of de drempels en sleutels die jij voor het gewenste gedrag bij de doelgroep in kaart gebracht hebt, ook op die manier ervaren worden door de doelgroep.

De communicatiestrategie pretesten levert je het voordeel op dat je de achterliggende ideeën over de doelgroep, hun gedrag, hun motivaties en bekommernissen, toetst aan de doelgroep zelf. Je kan meteen ook nagaan of je de juiste kanalen gekozen hebt om de boodschap te verspreiden. Een dergelijke pretest kan je afleiden of de fundamenten van de communicatieactie stevig (genoeg) zijn.

Pretest je communicatiemateriaal, dan kom je te weten:

  • of de doelgroep de inhoud van de boodschap begrijpt en aanvaardt
  • of de doelgroep zich aangesproken voelt door de toon en de vormgeving van de boodschap
  • welke effect de communicatieactie op de doelgroep heeft.

Om deze informatie te verzamelen kan je starten met de plus-min methode. Via deze methode ga je na of de doelgroep vindt dat de boodschap begrijpbaar is. De andere aspecten uit de pretest ontdek je door aansluitend op de plus-min methode gerichte vragen te stellen over de inhoud van de boodschap, de vormgeving en de verspreiding evan en het effect ervan.