Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Inhoud van de boodschap

Volgende vragen kan je stellen om informatie te krijgen over de inhoud van de boodschap:

  • Is de boodschap leesbaar en verstaanbaar? Welke delen van de tekst zijn meer of minder begrijpelijk voor de doelgroep?
  • Is de tekst duidelijk gestructureerd en logisch opgebouwd? 
  • Wat is volgens de doelgroep de belangrijkste informatie in de boodschap?
  • Wordt de boodschap begrepen zoals je ze bedoeld hebt? Welke aspecten van de boodschap worden anders geïnterpreteerd dan bedoeld?
  • Vindt de doelgroep dat de boodschap voor hen is bestemd? Voelen ze zich persoonlijk aangesproken?
  • Komen de gebruikte argumenten geloofwaardig over?
  • Is de boodschap aanvaardbaar voor de doelgroep? Sluit de boodschap (voldoende) aan bij de waarden en normen van de doelgroep?
  • Welke delen van de boodschap roepen weerstand of ergernis op?

"Uit de focusgroepsgesprekken bleek dat de slogan 'Mag mijn kind naar het eerste leerjaar?' ouders doet denken aan schoolrijpheid. Veel van deze mama’s hebben een kind dat niet schoolrijp was en daarom de kleuterklas heeft gedubbeld of naar de speelleerklas gegaan is."