Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Evaluatie

Heb je een communicatieactie uitgewerkt, dan kan je twee soorten evaluaties uitvoeren:

 • een strategische evaluatie
 • een effectevaluatie

Bij een strategische evaluatie ga je na of de strategie (nog) juist zit. Je checkt ook of er zich veranderingen in de omgeving of bij de doelgroep hebben voorgedaan waardoor een bijsturing van de communicatieactie zich opdringt.

Wil je onderzoeken welke resultaten de communicatieactie opgeleverde, dan werk je een effectevaluatie uit. Je kan evalueren op verschillende aspecten, zoals:

 • veranderingen in gedrag of gedragsintentie
 • verandering in houding tegenover het onderwerp
 • verandering in kennis en overtuigingen over het onderwerp
 • de bekendheid met en het begrip van de communicatieactie
 • de tevredenheid over de communicatieactie
 • de onbedoelde positieve of negatieve neveneffecten van de actie bij de beoogde doelgroep
 • veranderingen in beleid
 • het bereik van de actie en de frequentie waarmee de doelgroep in aanraking kwam met de boodschap
 • de mediadekking van de communicatieactie
 • ...

Effectevaluaties worden zelden uitgevoerd omdat ze tijdsintensief en daardoor ook duur zijn. Je hebt voor een effectevaluatie immers twee metingen nodig: een pre- en een postmeting. Bovendien moet je evaluatiedesign goed uitgewerkt zijn om de vastgestelde veranderingen ondubbelzinning toe te wijzen aan de communicatieactie.

 

Lagasse, L. (2004) Sociale marketing. Instrument voor duurzame gedragsveranderingen bij grote groepen. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck, p.228 - 240.