Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Effect van de boodschap

Wil je informatie krijgen over het mogelijke effect van de boodschap, dan kan je volgende vragen stellen:

  • Heeft de doelgroep na het lezen meer kennis over het onderwerp?
  • Weet de doelgroep dat het onderwerp voor hem ook van belang is?
  • Welke houding heeft de doelgroep na het lezen van de boodschap tegenover het onderwerp? Wat maakt dat deze houding positief of negatief is?
  • Is de doelgroep van plan om in te gaan op de vraag naar actie? Zo ja, wat wil de doelgroep doen?