Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Pretests en evaluatie

Als je een communicatieactie maakt, wil je uiteraard ook weten of die werkt. Je kan dit nagaan voor, tijdens en na de communicatieactie.

Je kan op voorhand checken hoe een communicatieconcept of boodschap overkomt bij de doelgroep door deze te pretesten. Hierbij leg je het concept of de boodschap voor aan een kleine groep uit de doelgroep zodat die kan aangeven op welke punten je het concept of de boodschap nog kan verbeteren.  Wil je materiaal pretesten bij mensen in armoede, dan gebruik je best kwalitatieve onderzoeksmethoden: interviews, gebruikerstesten of focusgroepsgesprekken. Afhankelijk van het onderwerp en het opzet van de pretest kan je ook straatenquêtes afnemen op plaatsen waar mensen in armoede komen.

Wil je in de loop van de actie nagaan of je communicatieactie veranderingen teweeg brengt, spreken we over monitoring. Je verzamelt dan op een systematisch manier data uit de bestaande bedrijfsprocessen die kunnen aantonen of het gedrag van de doelgroep verandert in de gewenste richting. Als je bestuur bv. campagne voert tegen sluikstorten, dan kan je tijdens de campagne meten of er resultaten worden geboekt door te wegen hoeveel sluikgestort vuilnis er opgehaald wordt en hoeveel sluikstortplaatsen er geteld wordt en deze gegevens te vergelijken met een gelijkaardige periode zonder campagne. De monitoringresultaten signaleren eventuele knelpunten in de communicatieactie die je dan kan bijsturen.

Onderzoek je na de communicatieactie hoe de communicatieacties verlopen, wat het effect ervan is en waarom de effecten zijn wat ze zijn, dan ben je bezig met evalueren. Bij een evaluatie verzamel je en verwerk je informatie op een systematische manier zodat je de waarde van een resultaat of proces kan bepalen. Je kan de gehanteerde strategie evalueren, maar ook de uitwerking (het proces) en het effect ervan bij de doelgroep.

Tip! Je kan maar pretesten, monitoren en evalueren als je in de communicatiestrategie specifiek, meetbaar en tijdsgebonden hebt vastgelegd welk gedrag(sverandering) je beoogt bij welke doelgroepen. Heb je de doelstellingen van je communicatieactie niet SMART omschreven, dan kan je moeilijk indicatoren afbakenen waarmee je het resultaat kan beoordelen.  

Onderzoeksrapport Evaluatiedesign en -management uit de reeks Handleiding beleidsevaluatie van het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek
Onderzoeksrapport Monitoring van beleid uit de reeks Handleiding beleidsevaluatie van het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek
Onderzoeksrapport Evaluatietechnieken uit de reeks Handleiding beleidsevaluatie van het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek
Lagasse, Leen (2004) Sociale marketing. Instrument voor duurzame gedragsveranderingen bij grote groepen. Antwerpen: De Boeck, p. 228 - 240.
Weinrich, N.K. (1999) Hands-on social marketing. A Step-by-Step Guide. Thousand Oaks: Sage, p. 193 - 28.