Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Met een aantrekkelijke vormgeving

Boodschappen worden krachtiger als je ze visueel vorm geeft.

Net zoals journalisten je aandacht naar een artikel trekken door er een sprekende foto naast te plaatsen, verhoog je de aantrekkingskracht van een overheidsboodschap met een aantrekkelijke en zorgvuldige vormgeving. Pas hiervoor enkele algemene lay-outprincipes toe.

  • Zorg voor een rustige aanblik. Dat betekent onder meer dat je genoeg marge en witruimte voorziet en dat je je tekst goed en evenwichtig ordent. Witruimte in een tekst biedt rust en zet aan tot verder lezen. Als je te veel tekst hebt voor de beschikbaar ruimte, schrap dan liever in je tekst dan zinnen en alinea's zo dicht tegen elkaar te kleven dat ze een massief blok vormen. Ook smalle marges en kleine regelafstanden nodigen niet uit tot verder lezen.
  • Kies een vlot leesbaar lettertype (bv. arial, tahoma, verdana) en plaats de tekst in een voldoende lettergrootte. Punt 10 tot 12 zijn leesbare lettergroottes in de net genoemde lettertypes. Ga spaarzaam om met cursief, onderstrepen en vet in een tekst. Deze ingrepen zorgen voor een onrustige bladspiegel.
  • Ondersteun de logische leesvolgorde van een tekst door structuur in de tekst te brengen via titels en tussentitels.
  • Verhoog de overzichtelijkheid van een tekst met opsommingen door gebruik te maken van lijstjes met bullets. Cijfers presenteer je leesbaar door ze in (overzichtelijke) tabellen en grafieken te gieten. 

Tip! De vormgeving kan de manier waarop je de informatie formuleert en structureert sterk beïnvloeden. Houd daar rekening mee wanneer je start met het schrijven van teksten.


Taaltelefoon (2009) In duidelijk Nederlands. Brussel: Vlaamse overheid, p. 97-99. Downloadbaar via de moederpagina van dit 4e hoofdstuk.
Goubin, E. en Mestiaen, B. (2002) Elkaar Vinden. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Communicatie en Ontvangst, p. 27 - 29. Downloadbaar via de moederpagina van dit 4e hoofdstuk.
Tiggelovend, I. (2011) Woorden en beelden k(l)eurig kiezen. Communiceren met een cultureel divers publiek. Antwerpen: Verbal Vision vzw en Wablieft, p. 36 - 55. Downloadbaar via de moederpagina van dit 4e hoofdstuk.