Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Inhoudsvereisten voor een sterk betrokken doelgroep

Sterke argumenten zijn belangrijk als je het gedrag wil beïnvloeden van groepen die boven aan de ladder van gedragsverandering staan. Zij zijn immers betrokken op het onderwerp en willen zich hierover informeren.

Houding en kennis van de ontvangers

Wat overtuigende argumenten zijn, hangt onder meer af van de houding en kennis van de ontvangers:

  • Wat vinden zij belangrijk?
  • Waarover hebben zij twijfels?
  • Over welke kennis beschikken zij?
  • Welke vragen leven er?
  • Welke kansen en belemmeringen zien zij?
  • Wie zijn belangrijk in de meningsvorming?

Dat kan je best achterhalen door de doelgroep rechtstreeks te bevragen, individueel of in groep.

Begin met de sterkste argumenten

Spreek je een doelgroep aan die sterk betrokken is bij het onderwerp van een communicatieactie, begin dan met de sterkste argumenten. Zo zet je meteen de toon. Bovendien is het mooi meegenomen dat lezers of luisteraars die snel een oordeel vormen, dat doen op basis van het sterkste argument. Lang niet iedereen blijft aandachtig tot het einde van een betoog. Het merendeel vertrouwt erop dat na een eerste sterk argument, de rest van je verhaal ook wel zal kloppen. Het is bovendien beter om slechts enkele sterke argumenten aan te halen, dan bijvoorbeeld twintig niet sterke argumenten in stelling te brengen. De zwakke argumenten doen immers de kracht van de sterke argumenten teniet. 

Weerleg de tegenargumenten

Wil je een betrokken doelgroep die nog geen standpunt bepaald heeft over de streep trekken, dan kan je best argumenten én tegenargumenten geven. De argumenten onderbouw je, de tegenargumenten weerleg je. Onderzoek heeft laten zien dat een betrokken maar onbesliste doelgroep de boodschapper een stuk geloofwaardiger vindt als hij erkent dat er meer te zeggen is over het onderwerp dan alleen zijn eigen standpunt.

Stimuleer implementatie-intenties

Zorg ook dat de communicatieactie je doelgroep stimuleert om implementatie-intenties te formuleren. Dergelijke boodschappen hebben meer kans op slagen dan boodschappen die dat niet doen. Hoe concreter mensen nadenken over hoe ze het nieuwe gedrag gaan inpassen in hun leefsituatie, hoe meer kans ze hebben om dat ook effectief te doen.

Verwoord de boodschap in termen van verlies, eerder dan van winst

Ook framing kan effectief zijn bij een betrokken doelgroep. Framing is de manier waarop een boodschap verwoord wordt, in termen van winst of verlies. Bij een sterk betrokken publiek en een onderwerp waar mensen (persoonlijk) risico ervaren, is verlies-framing effectiever dan winst-framing. Verlies weegt voor deze betrokken doelgroep zwaarder dan winst. Ze zullen dan ook meer moeite doen om verlies te vermijden dan om winst te behalen.

Pol, B., Swankhuisen, C. en Vandeloo, P. (2006) Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie. Mythen, misverstanden en mogelijkheden. Den Haag: Uitgeverij Coutinho, 167 p.