Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Helder gestructureerd

Selecteer, doseer en structureer de informatie zodat de doelgroep de informatie vlot kan verwerken.

Doseer de informatie

Stem de hoeveelheid informatie die je aanbiedt af op de voorkennis van de doelgroep en het te bereiken doel. 

In de analysefase of de brainstormsessie heb je vastgesteld wat de doelgroep al weet (of niet weet) over het onderwerp waarover je communiceert. Sluit met je boodschap bij deze voorkennis aan. Dit is een evenwichtsoefening tussen te veel informatie geven en te weinig informatie geven. Bied je te veel informatie die de doelgroep al kent, dan zal je langdradig of betuttelend overkomen. Geef je te weinig gerichte informatie, dan zal je met verwarring of onbegrip te maken krijgen. Stel je een verschil in voorkennis vast bij verschillende doelgroepsegmenten, werk dan verschillende boodschappen uit.

De hoeveelheid informatie afstemmen op het te bereiken doel betekent concreet dat je enkel die informatie geeft die nuttig is voor de eerstvolgende stap die mensen moeten zetten. Informatie over zaken die mensen pas later moeten doen, vormt veelal ballast in je boodschap en kan je beter later geven. Je bouwt je communicatieactie dan gefaseerd op.

Tip! Om te checken of je goed zit met de soort en de hoeveelheid informatie die je aanbiedt, kan je de boodschap pretesten bij de doelgroep.

Structureer de boodschap

Om een boodschap structureren onderscheid je allereerst de hoofd- van de bijzaken. Je bepaalt wat je kernboodschap is en wat randinformatie is. Het eerste blijft sowieso overeind wanneer je schaaft aan je boodschap. Uit de randinformatie kan je stukken wegknippen wanneer zou blijken dat er te veel informatie is. Wees hierbij streng voor jezelf: jij weet oneindig veel meer over het onderwerp dan de doelgroep. Wat voor jou evidente informatie kan zijn, kan voor de doelgroep volledig nieuw zijn. 

Structureren doe je ook door informatie te presenteren in een volgorde die logisch is voor de ontvanger en door elk onderdeel van de boodschap duidelijk af te ronden. Wanneer je een langere boodschap geeft, groepeer je de informatie best in duidelijk afgebakende deelonderwerpen.

Taaltelefoon (2009). In duidelijk Nederlands. Brussel: Vlaamse overheid, p. 17 - 26
Tiggelovend, I. (2011) Woorden en beelden k(l)eurig kiezen. Communiceren met een cultureel divers publiek. Antwerpen: Verbal Vision vzw en Wablieft, p. 25 - 35.