Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Toegankelijke overheidsboodschappen uitwerken

What's in it for me? Dat is nog steeds de vraag die mensen stellen als ze informatie doornemen. Mensen beslissen in een fractie van een seconde of informatie voor hen nuttig is of niet. Jij moet ervoor zorgen dat de overheidsboodschap dat nut ondubbelzinnig en helder weergeeft.

Je kan heldere en toegankelijke overheidsboodschappen ontwerpen wanneer je volgende richtlijnen toepast.

  • Geef informatie vanuit het perspectief van de burger, speel in op zijn leefwereld en zijn voorkennis over het onderwerp.
  • Doseer de informatie die je geeft. Maak korte teksten met een logische structuur en sprekende (tussen)titels.
  • Hanteer een eenvoudige, toegankelijke taal die kort bij spreektaal ligt. Dus: actieve zinnen, weinig bijzinnen en zeker geen tangconstructies.
  • Zorg voor een aantrekkelijke vormgeving met goedgekozen structuuraanduiders en voldoende witruimte. Een goede vormgeving vergemakkelijkt het scannen van teksten.
  • Gebruik sprekende beelden.
  • Kies de juiste boodschapper voor de doelgroep die je voor ogen hebt.

Mispak je niet aan deze richtlijnen. Het lijkt simpel om een heldere tekst te schrijven, maar dat is het niet. Je moet afstand kunnen nemen van je eigen kennis en referentiekader om een vlotte tekst op maat van een doelgroep te kunnen schrijven. En dat is vaak nog het makkelijkste gedeelte.

De uitdaging voor jou als communicatieambtenaar bestaat erin te weerstaan aan de druk van de organisatie om een zendergerichte boodschap op te stellen. Bestuur, directie en collega's hebben soms allerlei verwachtingen en wensen voor de communicatieactie die haaks staan op het soort boodschap dat jij wilt brengen of de manier waarop jij de boodschap wilt brengen. Wees daar alert voor en geef voldoende tegendruk.

Tips!

  • De doelgroepprofielen die je ontwikkelde tijdens de brainstormsessie kunnen je helpen om een ontvangergerichte bril op te zetten. Neem de uitspraken van de fictieve personen opnieuw door en de doelgroep waarvoor je schrijft, komt tot leven. Zo kan je beter aanvoelen of de boodschap 'pakt' of niet. Je kan boodschappen ook beoordelen vanuit de vraag "Wat zou X daarvan vinden?"
  • Pretest je boodschap bij de doelgroep voor je het communicatiemateriaal laat maken. Daarmee haal je grote en kleine fouten uit je communicatiemateriaal en voorkom je dat je op een later tijdstip extra kosten of inspanningen moet maken om zaken recht te trekken.


De publicatie In duidelijk Nederlands bevat nuttige taaladviezen over diverse aspecten van onze taal. Zie ook de bronvermelding hieronder.
Charter voor het gebruik van eenvoudig geschreven Nederlands (2003-06-12). Een samenwerking tussen het Intercultureel Netwerk Gent (ING), het Centrum Basiseducatie Leerpunt en Riso Gent / Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.
Deze pdf is een ingekorte versie van de verslagbundel van het "Project Budget - Niet Boven Onze Hoofden Maar Mét Ons - Overlevering Van 3 Jaar Projectwerking" (2005-03-30). Daarin vindt u de knelpunten en aanbevelingen die mensen in armoede signaleerden rond toegankelijke informatie. Project Budget was een project van Riso Gent / Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.
Inzichten in en bouwstenen voor communicatie met kansarme doelgroepen. Zie ook de bronvermelding hieronder.
Goubin, Eric, en Mestiaen, Belinda (2002) Overheidscommunicatie voor kansarme groepen. Mechelen: KHM – Memori, 154 p.