Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Succesfactoren voor gedragsverandering

Verschillende theorieën van gedragsverandering bevatten inzichten die je helpen om in te schatten hoe ontvankelijk de beoogde doelgroep zal zijn voor het gewenste gedrag dat je naar voren schuift. Gedrag lijkt de meeste kans te maken om te worden overgenomen als:

  • het gedrag is dat de doelgroep duidelijk van plan is om te volgen of waartoe ze zich verbonden heeft
  • er weinig of geen beperkingen in de omgeving zijn die het onmogelijk maken om het gedrag te stellen
  • de doelgroep beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om het gedrag te stellen
  • de doelgroep erop vertrouwt dat de baten van het gewenste gedrag, opwegen tegen de lasten ervan
  • de doelgroep gelooft dat er meer sociale druk is om het gewenste gedrag te volgen dan om dat niet te doen
  • de doelgroep ervaart dat het gedrag eerder meer dan minder aansluit bij hun persoonlijke waarden en normen en bij hun zelfbeeld
  • de doelgroep eerder positief dan negatief reageert op het gewenste gedrag
  • de doelgroep inziet dat hij in staat is om het gewenste gedrag effectief te stellen.