Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Promotie van het gewenste gedrag

Nu duidelijk is welk gedrag je wil bereiken bij welke doelgroep en hoe je dit gedrag in de markt wil zetten in termen van prijs en plaats, is het tijd om de P van promotie uit de marketingmix in te vullen. Je moet vier stappen zetten om de promotiestrategie uit te werken:

  1. Bepaal de centrale boodschappen.
  2. Beslis welke personen of organisaties deze boodschappen zullen overbrengen.
  3. Ontwikkel een creatieve strategie.
  4. Selecteer mediakanalen waar de boodschappen zullen verschijnen en uitgedragen worden.

Bepaal de centrale boodschappen

Met de centrale boodschappen bedoelen we niet de wervende slogans die uiteindelijk gebruikt zullen worden, maar wel de eenvoudige zinnen die je intern gebruikt en die beschrijven wat je wil dat de doelgroep weet, gelooft en doet. De centrale boodschap heeft immers als doel dat de doelgroep in actie komt. 

Kies boodschappers 

Of een doelgroep een boodschap al dan niet oppikt, kan mee bepaald worden door de figuur van de boodschapper. Wordt de boodschapper als geloofwaardig beschouwd door de doelgroep, dan heb je meer kans dat ze de boodschap ook effectief oppikt. Expertise, betrouwbaarheid en sympathie zijn de drie sleutelfactoren van geloofwaardigheid.

Ontwikkel een creatieve strategie

In de creatieve strategie leg je vast welke woorden, grafische elementen en beelden je gebruikt in de communicatieactie.

Selecteer mediakanalen

Tot slot selecteer je de mediakanalen waarlangs je de boodschap wil verspreiden. Hiervoor kan je gebruik maken van de traditionele media zoals folders, flyers, magazines, radio, evenementen, websites, gadgets,... Maar ook nieuwe media zoals Facebook en Twitter en alternatieve kanalen zoals games en viral marketingcampagnes kan je inzetten.

Wil je mensen in armoede bereiken dan zijn alle kanalen waarbij persoonlijk contact mogelijk is, potentieel belangrijke kanalen. 

Tip! Via pretestenkan je over elk van deze vier stappen feedback vragen van de doelgroep waarnaar je je richt.