Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Plaats als onderdeel van de marketingmix

"Je moet het voor de leden van de beoogde doelgroep zeer gemakkelijk maken om het gedrag te stellen of om de boodschap te horen waarover jij hen wil laten  denken. Zij zullen geen omweg maken om jouw campagne te vinden." Weinrich N.K. (1999)

Bij commerciële marketing refereert plaats naar de kanalen die ingezet worden om het product en de ondersteunende diensten of goederen te distribueren. Worden deze plaatsen goed gekozen, dan zal het product verkopen. Bij overheidscampagnes is het niet anders. Ook jij moet het de burger gemakkelijk maken om de overheidsboodschap op te pikken en het gewenste gedrag over te nemen.

Idealiter moet je met je boodschap mensen bereiken op plaatsen waar ze beslissingen nemen die invloed hebben op het gewenste gedrag. Hiervoor moet je de activiteiten en gewoonten van de doelgroepen in kaart brengen en achterhalen waar en wanneer zij het gedrag stellen. Dat zijn immers de plaatsen en tijdstippen waarop zij ontvankelijk zijn voor de overheidsboodschap en voor de producten en diensten die deze boodschap ondersteunen.

Wil je bv. mensen in armoede overtuigen om minder vet te eten, dan kan je hierover communiceren in bijvoorbeeld een supermarkt, een sociale kruidenier, een sociaal restaurant, de vereniging waar armen het woord nemen, het ocmw of een andere sociale organisatie. Je kan hen proberen te bereiken via een kookrubriek in de wijkkrant, de nieuwsbrief van hun vereniging of van het buurtcentrum, een radiospot op een lokale radio. Meer effect zal je hebben als je kookateliers organiseert in het sociaal restaurant of in de vereniging zodat mensen in armoede samen vetarm leren koken. De deelnemers bereiden gezamenlijk onder leiding van een deskundige lesgever een lekkere, vetarme maaltijd en ervaren dat dit niet moeilijk is. Daarnaast krijgen ze het gemaakte recept en enkele andere recepten mee om thuis te maken.

Het belang van de plaatsdimensie uit de marketingmix wordt vaak onderschat, ten onrechte. Je kan de prijs van het gewenst gedrag in gunstige zin beïnvloeden door de plaats waar je het gedrag aanbiedt goed te kiezen.

Door onder meer rekening te houden met de bereikbaarheid en de sfeer van de locatie waar je het gedrag aanbiedt en met het tijdstip waarop je het gedrag aanbiedt, kan je bij de doelgroep fysieke of emotionele drempels wegnemen om het gewenste gedrag te stellen. Ook de aanwezigheid van mensen die de doelgroep kunnen beïnvloeden of ondersteunen zoals hulpverleners, buurtwerkers, vrijwilligers,... kan helpen om het gedrag in een bepaalde richting te sturen. 

Lagasse, L. (2004) Sociale marketing. Instrument voor duurzame gedragsveranderingen bij grote groepen. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck, p. 184 - 192.