Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Partnerschappen

Tot nu toe heb je je enkel gefocust op de doelgroep waarvan je het gedrag of de houding wil veranderen, de zogenaamde primaire doelgroep. Om deze groep te bereiken kun je een beroep doen op intermediaire personen of organisaties die rechtstreeks in contact staan met de beoogde doelgroep.

Voordelen van partnerschappen

Je kan partnerschappen aangaan met andere organisaties zodat zij:

  • het communicatiemateriaal verspreiden of de boodschap mee opnemen in hun eigen materiaal
  • de doelgroep attenderen op je actie of hen doorverwijzen naar je organisatie
  • hun medewerkers of vrijwilligers ter beschikking stellen van de actie
  • de communicatiestrategie of het communicatiemateriaal pretesten bij de doelgroep
  • de communicatieactie tot bij de doelgroep brengen
  • financiële steun of een bijdrage in natura leveren
  • ...

Intermediairen

Om intermediairen succesvol in te schakelen moeten ze bereid zijn om die ondersteunende taak op zich te nemen en ze moeten dit ook daadwerkelijk kunnen. Ga dan ook op voorhand na of mogelijke partners beschikken over de nodige kennis en vaardigheden, de waarden en normen, de tijd en middelen om je communicatieactie op de gewenste manier te ondersteunen. Stel een marketingmix op die de win-win in de samenwerking aangeeft. Wees ook creatief in het inschakelen van partnerorganisaties: niet elke intermediair moet de doelgroep op dezelfde wijze ondersteunen.

Andere externe groepen

Naast intermediaire organisaties heb je nog andere externe groepen, zoals beleidsmakers en mediaprofessionals, die belangrijk (kunnen) zijn voor het al dan niet slagen van je communicatieactie. Werk ook voor hen een aparte marketingmix uit die hen overtuigt van het belang van de gedragsverandering en van hun rol in de communicatieactie. Beleidsmakers kunnen door wetten en regelgeving te maken invloed uitoefenen op de omgeving. Mediaprofessionals kunnen aandacht besteden aan je communicatieactie in hun mediakanalen.

Interne doelgroepen

Vergeet ook niet je interne doelgroepen op de hoogte te houden van de communicatieactie en hun rol daarin: directie, staf, collega's, administratieve medewerkers, raad van bestuur, leden, vrijwilligers,... 

Tip! Een bijzondere vorm van partnerschap is co-branding. Hierbij werken twee of meer organisaties samen een communicatieactie uit en wordt dit ook door beide organisaties gepromoot. Het voordeel van co-branding is dat de geloofwaardigheid van het ene merk afstraalt op het andere merk.

Lagasse, L. (2004) Sociale marketing. Instrument voor duurzame gedragsveranderingen bij grote groepen. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck, p. 139 - 140.