Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Een bruikbaar doelgroepsegment

Een doelgroepsegment is bruikbaar als het voldoet aan onderstaande vijf voorwaarden.

  • Het segment is via een of verschillende meetbare kenmerken aflijnbaar. Je kan een segment pas rechtstreeks aanspreken als dit segment ook identificeerbaar is.
  • Binnen een segment reageert ieder lid op een gelijkaardige manier op de communicatieprikkels die je geeft (o.a. de boodschap, de boodschapper en de gebruikte communicatiekanalen).
  • Het segment is voldoende substantieel. "Zo klein als kan, zo groot als nodig is,"  is een goede richtlijn. Als overheid moet je immers verantwoording afleggen over de effectiviteit en de efficiëntie van de middelen die je inzet.
  • Je beschikt over voldoende communicatiekanalen en distributiekanalen waarlangs je het gekozen segment kan bereiken. Verschillende doelgroepen, zoals mensen in armoede, minder mobiele ouderen, allochtone ouderen en personen met een laag opleidingsniveau, zijn moeilijker rechtstreeks te bereiken. In die gevallen moet je realistisch zijn en inschatten of je over voldoende geschikte intermediaire kanalen beschikt om het beoogde segment te bereiken.
  • Je hebt voldoende tijd en middelen om het segment te bereiken. Als overheid beschik je over een welbepaald budget dat je kan besteden aan de communicatieactie. Segmenten die meer geld, mankracht of tijd vragen dan je organisatie ter beschikking heeft, kan je op voorhand al afvoeren.

Voldoet het gekozen segment niet aan een of meer van deze voorwaarden, dan moet je de segmentatie verder verfijnen.

Lagasse, L. (2004) Sociale marketing. Instrument voor duurzame gedragsveranderingen bij grote groepen. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck, p. 106 - 109.