Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Het nut van segmentatie

"De hele bevolking als doelgroep nemen is als hagel gebruiken om een schietschijf te raken. Het is mogelijk, maar niet echt efficiënt." Weinrich, N.K. (1999)

Er zijn drie redenen waarom je best kiest voor een segmentatie van de doelgroep op basis van relevante criteria:

  1. Doelgroepsegmentatie verhoogt het bereik én het effect van een communicatie.
  2. Het verplicht je om je inspanningen effectief en efficiënt in te zetten.
  3. Het dijkt de infomatie-overdaad in onze samenleving in.

Door een of meer groepen te onderscheiden die gemeenschappelijke behoeften en kenmerken hebben, kan je overheidsboodschappen op maat aanbieden via een aangepaste marketingmix. Deze doelgroepen zullen zich door je boodschap aangesproken voelen en eerder geneigd zijn om hun gedrag aan te passen in de gevraagde richting.

Doelgroepsegmentatie helpt je ook om te kiezen voor doelgroepen die het meest bereikbaar zijn of voor doelgroepen die het best geholpen kunnen worden door de geplande communicatieactie. Je kan ook kiezen om je volledige aandacht te geven aan één bepaald doelgroepsegment en andere segmenten even links te laten liggen.

Het aanbod aan informatie is in onze samenleving zo groot, dat mensen overladen worden met adviezen, argumenten en aansporingen om hun gedrag te veranderen. Veel mensen geraken hierdoor verzadigd en sluiten zich af van deze boodschappen. Door overheidsboodschappen te richten op afgebakende doelgroepen kan de overheid deze overdaad aan informatie mee indijken.

 

Lagasse, L. (2004) Sociale marketing. Instrument voor duurzame gedragsveranderingen bij grote groepen. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck, p. 103 - 104.
Weinrich, N.K. (1999) Hands-on social marketing. A Step-by-Step Guide. Thousand Oaks: Sage Publications, p. 51 - 52.