Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Hefbomen voor communicatie

Als derde deel van de methodiek brainstormen de deelnemers over de zeven hefbomen die kunnen ingezet worden om de beoogde doelgroep een trede hoger op de ladder van gedragsverandering te brengen. Onderstaande vragen kunnen hierbij richtinggevend zijn.

Enlighten - "Aha, dat wist ik niet."

 • Welke informatie en middelen kun je gebruiken om de doelgroep te informeren over hoe ze één stapje verder kunnen komen?
 • Resultaat = acties om te informeren, verhelderen.

Enthuse - "Wow, dat raakt me."

 • Waarmee kun je de doelgroep enthousiast maken over de belangrijkste sleutel(s) om één stapje verder te komen?
 • Resultaat = acties gericht op enthousiast maken, emotioneel betrekken.

Encourage - "Wow, als ik dat krijg, dan ga ik ervoor."

 • Met welke incentives kun je je doelgroep aanmoedigen om een stapje verder te komen?
 • Resultaat = acties gericht op aanmoedigen, het geven van een duwtje-in-de-rug.

Exemplify - "Ja, inderdaad, als zij het doen, moeten wij het misschien ook doen."

 • Welk voorbeeldgedrag van wie kan je doelgroep aanmoedigen om één stapje verder te gaan?
 • Resultaat = acties gericht op voorbeeldgedrag bij stakeholders (overheid, voorbeeldfiguren). 

Enable - "Ha, super, nu kan ik dat eindelijk effectief doen!"

 • Welke acties, middelen of mensen maken het voor je doelgroep effectief mogelijk om één stapje verder te gaan?
 • Resultaat = acties gericht op het faciliteren, op het toegankelijk of mogelijk maken van een bepaald gedrag. 

Engage - "Wow, als die het zo kan, dan kan ik dat ook."

 • Hoe zorg je ervoor dat mensen die al een stapje verder zijn gegaan je doelgroep effectief kunnen helpen om één stapje verder te gaan?
 • Resultaat = acties gericht op het betrekken van early adopters uit je doelpubliek.

Experience - "Wow, dat wil ik nog eens meemaken!"

 • Hoe kun je ervoor zorgen dat één stapje verder gaan voor je doelgroep een fijne beleving wordt?
 • Resultaat = acties gericht op positieve beleving.

 

Verplichte kleuterparticipatie - hefbomen voor communicatie uit de brainstormsessie
Taalstimulering en meertaligheid - hefbomen voor communicatie uit de brainstormsessie
Een tekenraster voor wereldverbeteraars. Bouwen aan een werkkader voor social marketing-trajeten - artikel van Fran Bambust met informatie over het Change Designers Werkkader