Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Brainstormsessie met het Change Designers Werkkader

Om potentiële doelgroepsegmenten en hun gedrag te verkennen kan je een brainstormsessie organiseren aan de hand van het Change Desigers Werkkader. De workshop neemt ongeveer 2,5 tot 3 uur in beslag en bestaat uit drie activiteiten:

De brainstormsessie levert informatie op waarmee je als overheidscommunicator hypothesen formuleert die de basis vormen voor een doelgroepgerichte communicatiestrategie. 

Tips voor de brainstormsessie!

  • Werk als communicatieverantwoordelijke in de brainstormsessie steeds samen met collega's die inhoudelijk rond een beleidsmaatregel werken. Inhoudelijke medewerkers krijgen door de methodiek inzicht in de eigenheid van een ontvangergerichte communicatie. Door de inleefoefeningen leren zij hun eigen referentiekader los te laten ten voordele van het referentiekader van de doelgroep. In de communicatie kunnen zij hierdoor het organisatieperspectief verlaten en meer ruimte geven aan het doelgroepperspectief. Als communicatiemedewerker krijg je de ruimte om inhoudelijk mee te denken over de communicatie rond de beleidsmaatregel.
     
  • Betrek in de mate van het mogelijke ook intermediairen en doelgroepleden bij de brainstormsessie. Zij kunnen nuances aanbrengen in de visie en ervaringen van de overheden en feedback geven over de (on)geschiktheid van de voorgestelde communicatieacties voor de doelgroep.
     
  • Als er bij de brainstormsessie geen doelgroepleden betrokken zijn, toets dan het ontwerp van communicatiestrategie af bij de doelgroep zelf via interviews of focusgroepsgesprekken.

Je kan je zo goed mogelijk inleven in de situatie van mensen in armoede, maar je bent zelf geen arme. Check dan ook of de hypothesen die je uit de brainstormoefening haalt, kloppen met de realiteit.

Hypothesen kan je toetsen bij de doelgroep via focusgroepsgesprekken of interviews. Informatie hierover vind je bij consultatie van mensen in armoede.

 

Verplichte kleuterparticipatie - presentatie met de resultaten van de brainstormsessie
Taalstimulering en meertaligheid - presentatie met de resultaten van de brainstormsessie
Rechtenverkenner - presentatie met de resultaten van de brainstormsessie