Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Armoede als segmentatiecritium: de valkuilen

Armoede kan een segmentatiecriterium zijn, maar is het niet per definitie, ook al richt je je met de communicatieactie naar mensen in armoede.

We zien twee mogelijke valkuilen wanneer je armoede als segmentatiecriterium neemt bij het uitwerken van communicatieacties.

  • Je hanteert armoede als segmentatiecriterium terwijl dit weinig relevant is voor het beleidsthema waarover de communicatie gaat. Hierdoor geef je mensen onbedoeld en onterecht een stempel.
  • Doordat het armoedecriterium je een goed aflijnbare doelgroep oplevert, vergeet je in te zoomen op de diversiteit in de groepen mensen in armoede.

Mensen in armoede hebben dezelfde houding tegenover je thema als niet-armen

Hanteer je armoede per definitie als eerste segmentatiecriterium, dan bestaat het gevaar dat je mensen in armoede als een aparte groep benadert, terwijl ze hetzelfde gedrag vertonen als niet-arme burgers. Zo bleek uit het voorbereidend onderzoek voor de campagne Verplichte kleuterparticipatiedat het merendeel van ouders in armoede hun kleuters even regelmatig naar school stuurden dan niet-arme ouders. Een onregelmatige schoolbezoek van kleuters heeft meer te maken met de houding en het gedrag van ouders tegenover de school en het schoolgaan, dan met armoede. Een specifieke communicatieactie naar mensen in armoede over de verplichte kleuterparticipatie zou het signaal geven dat zij de slechte leerlingen van de klas zijn. Wat niet het geval is. Voor het thema verplichte kleuterparticipatiemaken mensen in armoede gewoon deel uit van de grote groep van ouders die hun kleuters regelmatig naar school laten gaan. Uiteraard blijft het belangrijk om deze algemene boodschap zo vorm te geven dat ook mensen in armoede zich aangesproken voelen én de mediamix zo te kiezen dat ze effectief bereikt worden.

Mensen in armoede zijn geen homogene groep

De tweede valkuil hangt samen met de manier waarop niet-armen naar mensen in armoede kijken. Niet-armen beschouwen mensen in armoede vaak als  een grote homogene groep. Niets in minder waar. De groep is armen is - net zoals jongeren, ouderen, allochtonen,... - enorm divers. Het is dan ook belangrijk om de diversiteit in de groep mensen in armoede voor ogen te houden.