Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Situatie-analyse en aanleiding communicatieactie

Met de beschrijving van het beleidsthema of de situatie die aanleiding geeft tot de communicatieactie breng je de spanning in kaart die bestaat tussen de huidige en de gewenste situatie. 

 • Wat is het beleidsthema waarrond je een communicatieactie of campagne wil voeren?
 • Sinds wanneer is het beleidsthema aan de orde? 
   
 • Wie heeft er globaal genomen het meeste last van de situatie waarvoor de beleidsmaatregel bedoeld is?
 • Wat zijn de meest voorkomende of meest ernstige gevolgen van de situatie?
 • Wat gebeurt er als de situatie niet aangepakt wordt?
 • Heeft de situatie een andere impact op mensen in armoede dan op de doorsnee burgers? 
 • Op welke vlakken is de impact anders?
 • Zijn er andere (eventueel bijkomende) oorzaken?
 • Zijn er andere gevolgen? Hoe ernstig zijn deze gevolgen?
 • Kan de situatie voorkomen worden bij mensen in armoede?
 • Wat zijn mogelijke invalshoeken om het beleidsthema te bekijken?
 • Ervaren mensen in armoede het beleidsthema op een andere wijze dan de doorsnee burger?  Waarin is hun ervaring gelijkend met of net verschillend van die van de doorsnee burger?
 • Op welke wijze is er al geprobeerd om de situatie aan te pakken?
 • Op welke wijze proberen mensen in armoede de situatie aan te pakken?
 • Hoe kan de situatie voorkomen worden?
 • Wanneer zal de situatie succesvol opgelost zijn?
 • Wanneer hebben mensen in armoede er geen last meer van?

Vaak bestaat een situatie al langer, maar gebeurt er iets waardoor het plots op de beleidsagenda komt en opgelost moet worden. De gebeurtenis die het situatie acuut maakt en die de behoefte aan een communicatieactie oproept, is de aanleiding.

 • Wat is de aanleiding voor de huidige communicatieactie?
 • Waar, wanneer of bij wie is het idee voor de communicatieactie ontstaan?

 

Weinrich, N.K. (1999) Hands-on social marketing. A Step-by-Step Guide. Thousand Oaks: Sage Publications, p. 42 - 44.
Schouten en Nelissen (s.d.) Checklist projectdefinitie en projectplan.