Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Doel- en resultaatsbepaling

In de startfiche leg je voorlopig vast wat het doel en het resultaat van het project zullen zijn. Het is pas wanneer je de communicatiestrategie uittekent, dat je definitief bepaalt welke doelen en resultaten je wil bereiken bij elk van de doelgroepen.

Een goede doelbepaling geeft aan welke richting je wil uitgaan en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Het resultaat geeft aan hoe je dit doel wil bereiken. 

Om scherp doelen en resultaten te bepalen, zoek je antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is het doel van de campagne?
 • Wat wil de overheid in het algemeen bereiken met deze communicatieactie?
 • En wat wil ze bereiken bij mensen in armoede?
 • Waar moet de communicatieactie een bijdrage aan leveren?
 • Welke (organisatie)doelstellingen worden door de communicatieactie gesteund?
 • Welk resultaten staan voorop bij deze communicatieactie?
 • Wat is het resultaat van de communicatieactie niet?
 • Wat is er zichtbaar / tastbaar als de communicatieactie klaar is?
 • Wat wordt er opgeleverd als de communicatieactie klaar is?
 • Komt het doel dichterbij wanneer het resultaat er is?
 • Lost het resultaat het probleem of een deel ervan ook op?
 • Wanneer en waar stopt de communicatieactie?
 • Wat valt buiten de communicatieactie en krijgt de opdrachtgever niet?

Een voorbeeld uit het pilootproject Verplichte kleuterparticipatie kan het onderscheid tussen doel en resultaat verduidelijken. Met de bijgestuurde campagne wou het Agentschap Onderwijscommunicatie volgende doelen bereiken:

 • Ouders weten dat hun kleuter verplicht naar de kleuterklas moet.
 • Ouders zien het belang van de kleuterklas in voor de ontwikkeling van hun kleuter.
 • Ouders sturen hun kleuter een voldoende aantal dagen naar de kleuterklas.

De campagne moest voor het agentschap de volgende resultaten opleveren:

 • een vernieuwde, aangepaste campagne Verplichte kleuterparticipatie, waarmee ook de moeilijkst bereikbare doelgroepen te bereiken zijn. De campagne moet drie jaar kunnen meegaan.
 • een campagneplan dat ook een beschrijving geeft van het distributienetwerk waarlangs de campagne tot bij de ouders geraakt
 • laagdrempelig communicatiemateriaal van hoge kwaliteit waarmee de doorsneeburger en de moeilijkst bereikbare doelgroepen te bereiken zijn.

Tip! Het is niet alleen belangrijk om duidelijk af te bakenen welke resultaten je wel wil bereiken, maar ook om af te spreken welke resultaten je niet nastreeft. 

 

Schouten en Nelissen (s.d.) Checklist projectdefinitie en projectplan.