Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Stakeholders en partners

Je kan een communicatieactie in je eentje uitwerken. Of je kan er belanghebbenden en partners bij betrekken. 

Inventariseer alle mogelijke personen en organisaties die je communicatieactie kunnen steunen, omdat ze werken in hetzelfde beleidsdomein of omdat ze werken met mensen in armoede. Formuleer dan een antwoord op de volgende vragen:

 • Welke van deze personen of organisaties beschouw je als stakeholders voor je communicatieactie?
 • Met welke boodschappen zijn zij aanwezig in de omgeving van de beoogde doelgroep?
 • Heb je al enige vorm van relatie met deze stakeholders?
 • Welke van deze personen of organisaties beschouw je als partners voor je communicatieactie?
 • Heb je al enige vorm van relatie met deze partners?

Belanghebbenden of stakeholders zijn personen of organisaties die belang hebben bij je communicatieactie of je communicatieactie kunnen steunen omdat ze:

 • nuttige informatie over de doelgroep hebben
 • rond hetzelfde thema werken
 • verantwoordelijk zijn voor een onderdeel van de thematiek
 • rechtstreeks contact hebben met de doelgroep die jij wil bereiken
 • zelf ook communicatieacties rond het thema uitgewerkt hebben die versterkend of verzwakkend kunnen werken voor de boodschap die jij wil brengen
 • ...

Partners zijn belanghebbenden die een actieve rol kunnen spelen in de communicatieactie als:

 • sponsors
 • logistieke ondersteuners
 • eigenaars van een campagne rond hetzelfde thema, waardoor de boodschappen elkaar versterken
 • ...

 

Lagasse, L. (2004) Sociale marketing. Instrument voor duurzame gedragsveranderingen bij grote groepen. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck, p. 87 - 88.