Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Communicatiedraaiboek

In vijf stappen communiceren met mensen in armoede

Analyse van beschikbare middelen

Voor je start met de uitwerking van je communicatieactie, is het belangrijk om een zicht te hebben op de financiële middelen en de menskracht waarover je kan beschikken.

 • Wat is het totale beschikbare budget voor de communicatieactie?
 • Welke zijn de financieringsbronnen?
 • Hoeveel tijd heb jij of je medewerkers om te besteden aan de communicatieactie?
 • Welke van de volgende opdrachten kan en wil je zelf uitvoeren, rekening houdend met de beschikbare tijd en de aanwezige expertise?
  • literatuurstudie als input voor de analyse van omgeving, doelgroep en gedrag
  • kwantitatief of kwalitatief onderzoek bij mensen in armoede
  • ontwikkeling van communicatieboodschappen
  • ontwikkeling van communicatiemateriaal (copywriting, grafisch design, printproductie,...)
  • netwerken met intermediaire personen of organisaties
  • PR
  • mediaplanning en –buying
  • evaluatie
  • campagneplanning en -management
 • Ga je externen (vb. communicatiebureau, lay-outer, drukker,...) inhuren voor enkele van de bovenstaande activiteiten?
 • Welke toegang heeft je organisatie bij mensen in armoede?
  • laag: we moeten hard werken om de mensen in armoede te bereiken
  • gemiddeld: we hebben contacten met mensen in armoede
  • hoog: mensen in armoede zijn onze belangrijkste doelgroep
 • Stel een voorlopig ruwe budgetraming op en beslis op basis daarvan:
  • of er voldoende fondsen zijn om de communicatieactie uit te werken en te implementeren
  • of het nodig is om bijkomende fondsen te werven vooraleer te starten met de communicatieactie.
Weinrich, N.K. (1999) Hands-on social marketing. A Step-by-Step Guide. Thousand Oaks: Sage Publications, p. 48 - 50.